Selecteer links in het menu de opleiding op MBO niveau waar je meer over wilt weten. Laat je informeren. MBO staat voor middelbaar beroepsonderwijs. MBO opleidingen worden onderwezen op de zogenaamde regionale opleidingen centra, ROC's. Een MBO opleiding kan worden ingedeeld in vier verschillende niveau's, te weten:

  • niveau 1: Voor het eerste niveau heb je geen vooropleiding nodig, en leidt tot het bereiken van de functie assistent beroepsbeoefenaar.
  • niveau 2: Na het succesvol afronden van deze opleiding kan je jezelf medewerker of basisberoepsbeoefenaar noemen. Voor deelname aan dit opleidingstraject is in de meeste gevallen een vmbo diploma vereist. Als er voor een opleiding echter geen vergelijkbare opleiding op niveau 1 beschikbaar is, zal je om toegelaten te worden
    minimaal 16 jaar oud moeten zijn.
  • niveau 3: Dit niveau leidt je op tot zelfstandig medewerker of zelfstandig beroepsbeoefenaar. Om hieraan te kunnen deelnemen is minimaal een vmbo diploma vereist of een overgangsbewijs van de school of instelling.
  • niveau 4: Deelname aan niveau 4 mbo opleidingen is enkel mogelijk indien je beschikt over vmbo diploma. Je wordt opgeleidt tot middenkaderfunctionaris of gespecialiseerd beroepsbeoefenaar.

Als al in het bezit bent van een havo of een vwo diploma dan kan je aan alle niveau's deelnemen en daarnaast mogelijk de hierboven vermeldde opleidingstrajecten versneld doorlopen.

Scholen
Voor informatie over de school, scholen of regionale opleidingencentra klik op "Scholen" in het bovenstaande menu. Daarnaast wordt er per mbo opleiding aangeven op welke scholen of regionale opleidingencentra deze beschikbaar is en bestaat de mogelijkheid rechtstreeks door te klikken naar de school.

Deeltijd of voltijd
Per mbo opleiding is tevens aangegeven in welke vorm de opleiding gegeven wordt. Er zijn twee verschillende vormen te onderscheiden, namelijk:

  • Voltijd, ook wel de beroepsopleidende leerweg genoemd. Dit houdt in dat de student 4 of 5 dagen per week naar school gaat, waarbij periodes van school en stage elkaar afwisselen.
  • Deeltijd, ook wel de beroepsbegeleidende leerweg genoemd. De student gaat in dit geval 1 dag in de week naar school en zal de overige dagen de theorie in de praktijk toepassen bij een werkgever.


IB-groep
IB-groep stelt studiefinanciering beschikbaar voor de studenten van 18 jaar en ouder die deelnemen aan de voltijd opleiding, de beroepsopleidende leerweg. De studiefinanciering kan bestaan uit een basis beurs, aanvullende beurs, rentedragende lening of een ov studentenkaart.